ตอนที่ 12 วิถีแห่งปลายด้ามขวาน

ตอนที่ 11 ท่องเที่ยวชายแดนใต้บนเส้นทางสายอารยธรรม

ตอนที่ 10 เทศกาลสืบสานสายสัมพันธ์

ตอนที่ 9 มหรสพแห่งชีวิต

ตอนที่ 8 กีฬา สันทนาการ สืบสานภูมิปัญญาแดนใต้

ตอนที่ 7 เสน่ห์วรรณศิลป์กับภาษาถิ่นใต้

ตอนที่ 6 เสียงบรรเลงแห่งสันติสุข

ตอนที่ 5 อัตลักษณ์บนผืนผ้า สู่ลีลาแห่งอาภรณ์

ตอนที่ 4 รสชาติแห่งพหุวัฒนธรรม

ตอนที่ 3 เสน่ห์สถาปัตยกรรม

รื่องเล่าจากปลายด้ามขวาน ตอนที่ 2 เส้นสาย ลายศิลป์ วิถีถิ่นมลายู

ตอนที่ 1 เสน่ห์แดนใต้กับสังคมพหุวัฒนธรรม

รายการเล่าสื่อกันฟัง: โครงการซีรีส์พิเศษ ในรายการคนค้นฅน

Edible Story Thailand SS2 EP.8 : แกงตอแมะห์

Edible Story Thailand SS2 EP.7 : เมี่ยง

Edible Story Thailand SS2 EP.6 : ป่นปู

Edible Story Thailand SS2 EP.5 : หมาน้อย

Edible Story Thailand SS2 EP.4 : ขนมเต่าแดง

Edible Story Thailand SS2 EP.3 : ข้าวต้มหัวหงอก

Edible Story Thailand SS2 EP.2 : โรตีสายไหม