รายการเด็กเล่น ตอนที่ 1 สวมบทวิ่งไล่จับ เป็นรายการที่ทำกิจกรรมรวมกันสำหรับกลุ่มเด็กจำนวน 5-10 คน โดยเป็นกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้ความคิด ร่างกาย และจิตนาการ สอดคล้องกับการไม่ให้เด็กติด Smartphone มากเกินไป

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง