1 ในชุมชนบวรออนทัวร์ที่มีประวัติศาสตร์มากกว่า 100 ปีที่บ้านแหลมมะขาม อ.แหลมงอบ จ.ตราด

รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ่าน 15 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง

รู้นะ รู้ยัง รู้ทันสื่อ พิเศษ ตอนที่ 1 ผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางออนไลน์คืออะไร

ยอดเชฟอาหารมังสวิรัติชื่อดังของ จ.เชียงใหม่ วัย 65 ปี ที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่า ไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำประปา

ท่องถึงถิ่น เที่ยวฟินวัฒนธรรม: ชุมชนแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ EP. 1/3

นวัตกรทางการสื่อสาร: มุมมองของนักสร้างสรรค์ คอนเทนต์ ต่อสังคมการสื่อสารในปัจจุบัน

มวยไทย 5 สาย ตอนที่ 1: มวยไทยสายท่าเสาและพระยาพิชัย

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 52 : ตัณหา (1)

The Blind Art Project ส่งต่อแรงบันดาลใจ (นา อมีนา) EP. 1/3

The Blind Art Project ศิลปะบาลานซ์ชีวิต (ปอนด์ พชร) EP. 1/3

กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

สัมมาทิฎฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 20 โยนิโสมนสิการ กัลยาณมิตร (1)