ตะวัน วุฒิชัย episode ที่ 1 ช่างเย็บกระเป๋าหนังสำหรับคนพิการทางสายตาทุกครั้งที่เขาจับเข็ม มันเหมือนเขาได้ปลดปล่อยทุกอารมณ์ ตะวันหวังเอาไว้ว่าอยากให้ทุกมองคนพิการเป็นเหมือนคนปกติทุกคน เพราะคนพิการก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้เหมือนกับคนทั่วไป
.
THE BLIND ART PROJECT กับการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยปราศจากการมองเห็น โดยศิลปินตาบอดทั้ง 9 คน 9 เรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ทั้งในฐานะศิลปินและมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังใจเต็มร้อย ให้คนตาบอดมีศิลปะเป็นเส้นทางชีวิต ให้คนตาดีมีพลังใจวิ่งตามฝัน ให้สังคมมีงานศิลป์แนวใหม่ได้เสพ

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง