ลองดูมุมมองที่เปลี่ยนไปของธรรมชาติด้วยภาพจากมุมมองของมด ที่แตงกวา เด็กที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าย isv ที่ต้องการจะใช้ภาพของมดมาช่วยเหลือธรรมชาติ ให้ทุกคนมองเห็นความสวยงามในจุดเล็กของธรรมชาติ

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง

หยุดซะ : ฉันไม่อยากมีใคร นอกจากเธอ : หนังสั้น "เหตุเกิดที่ห้องคอม ฯ"

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 23 : อภิชฌา (1)

เพลงพื้นบ้านบรรเลงซิมโฟนี: เพลงสำหรับเด็กภาคเหนือ

กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

นวัตกรทางการสื่อสาร: Media Literacy รู้เท่าทันสื่อ

The Blind Art Project ศิลปะฟื้นชีวิต (โม ธนพล) EP. 1/3

คลิปวีดิโอสั้นเสริมสร้างองค์ความรู้การรู้เท่า ทันสื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ (เอ๊ะก่อนโอน)

เด็กเล่น ตอนที่ 1 สวมบทวิ่งไล่จับ

รู้นะ รู้ยัง รู้ทันสื่อ พิเศษ ตอนที่ 1 ผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางออนไลน์คืออะไร

ท่องถึงถิ่น เที่ยวฟินวัฒนธรรม: ปากน้ำกระแส อ.แกลง จ.ระยอง EP. 1/3