ความรักความทรงจำ : episode ที่ 1
เรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ของครอบครัว
เมื่อมีคนที่รักป่วยเป็นอัลไซเมอร์ บางครั้งการรับมือก็ยากเกินจะรับไหว
"แม้ความทรงจำจะเลือนหาย แต่ความรักยังคงอยู่มิลืมเลือน"

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง