ท่องถึงถิ่น เที่ยวฟินวัฒนธรรม: ชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา EP. 1/3

เที่ยวชมชุมชนบ้านสามช่องเหนือ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา

รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ่าน 15 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง