การฝึกทหารในการต่อสู้ออกศึกสงคราม จึงเป็นที่มา "มวยท่าเสาและพระยาพิชัย"

บรรยายโดย รศ.ดร.สมพร แสงชัย ครูมวยไทยสายท่าเสาและพระยาพิชัย,ผู้ทรงคุณวุติด้านมวยไทย การส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง