รายการฮีโร่รักษ์น้ำ ตอนที่ 1 ฮีโร่รักษ์น้ำ รายการสื่อสร้างสรรค์คนรุ่นใหม่อนุรักษ์ต้นน้ำ ปลายน้ำ มหาสมุทร นำเสนอเรื่องราวของชุมชน กับฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านมุมมองของเยาวชน คนรุ่นใหม่ กับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากทะเลสู่ยอดดอย

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง