โครงการ “Deep South Young Filmmaker (เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคนฯ)” เป็นโครงการการสอนและอบรมเยาวชนคนรุ่นใหม่ทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็น ไทยพุทธ มลายู ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ให้สามารถผลิตสื่อภาพยนตร์อย่างได้มาตรฐานสากลและจัดเจนในการเล่าเรื่อง รวมไปถึงการขัดเกลาพื้นฐานการใช้สื่อภาพยนตร์ภายใต้การแนะนำจากวิทยากรที่มีคุณภาพจากวงการภาพยนตร์ไทยและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพี่เลี้ยงในพื้นที่

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง