รายการที่นำเสนอการผสมผสานวัฒนธรรมไทย-จีนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว วัฒนธรรมอาหารการกิน ที่มาของปาท๋องโก๋ อาหารยอดฮิตของคนไทยที่ไม่ประเทศจีนไม่ได้ใช้ชื่อนี้

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง