โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP1 Romance Scammer)

ผลิตสื่อละครสั้น จำนวน 10 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที โดยมีกรอบเนื้อหาการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุ

ตอนอื่นๆ

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP2 หลอกขายของสุขภาพ)

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP3 ไปรษณีย์ )

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP4 สรรพากร )

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP5 แก็งทวงหนี้ )

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP6 ตัวอย่างข่าวปลอมคลิปที่ 1 รู้ทันกลไกข่าวปลอม )

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP7 ตัวอย่างข่าวปลอมคลิปที่ 2 รู้ทันข่าวปลอมทุกรูปเเบบ )

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP8 เกมโชว์)

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP9 หวยออนไลน์)

โครงการอบรมและสร้างสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อของแกนนำผู้สูงอายุ (EP10 ปลอมเฟซบุ๊กมาหลอกยืมเงิน)

เนื้อหาใกล้เคียง