Local Chef Juniors ตอนที่ 1 ครั้งแรกในชีวิตของน้องอาเธอร์กับราเมงหอยจุ๊บแจงสุดแซ่บ

Local Chef Juniors เป็นรายการทำอาหารรูปแบบใหม่เพื่อเด็กและครอบครัว ที่สอดแทรกความรู้ ความบันเทิง รวมถึง กิจกรรมสนับสนุนให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานขยายออกไปสู่สังคม เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และครอบครัวได้เข้าถึงสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ในวง กว้างอีกทางหนึ่งด้วย

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง