นา อมีนา episode ที่ 1 ความหวังในการได้สร้างงานศิลปะ ผลงานศิลปะของเธอได้รับรางวัลระดับประเทศ ปัจจุบันโมเป็นครูพิเศษสอนศิลปะที่โรงเรียนคนตาบอด และยังเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มโครงการ The Nose Thailand เพื่อช่วยให้คนพิการทางสายตาได้มีโอกาสได้ทำงานศิลปะได้ง่ายขึ้นผ่านการรับรู้จากกลิ่น
.
THE BLIND ART PROJECT กับการสร้างสรรค์งานศิลปะโดยปราศจากการมองเห็น โดยศิลปินตาบอดทั้ง 9 คน 9 เรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ทั้งในฐานะศิลปินและมนุษย์คนหนึ่งที่มีพลังใจเต็มร้อย ให้คนตาบอดมีศิลปะเป็นเส้นทางชีวิต ให้คนตาดีมีพลังใจวิ่งตามฝัน ให้สังคมมีงานศิลป์แนวใหม่ได้เสพ

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง