ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพย์สมบัติที่โลกมอบให้กับมนุษย์ทุกคน
แต่เมื่อใดที่มนุษย์ใช้อย่างไม่บันยะบันยัง ขาดการดูแล หรือมุ่งแสวงหาประโยชน์จนเกินความพอดี
ทรัพยากรเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลงไปจนสูญหายไปในที่สุด เช่นเดียวกับจังหวัดจันทบุรี
ที่ครั้งหนึ่งใครจะคิดว่า การทำประมงที่ไม่เหมาะสม จะทำให้กุ้งหอยปูปลา และสัตว์ทะเลต่างๆ
ต้องลดน้อยลงไปอย่างน่าใจหาย
.
“จาด้า” พาย้อนเวลากลับไปในวันนี้ที่ทะเลไร้ปลา และดูกันว่า
“สิ่งใด” และ “ใคร” ทำให้ท้องทะเลในอ่าวคุ้งกระเบนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ใน “ณ เส้นขอบฟ้า” ตอน “อรุณรุ่งที่คุ้งกระเบน”

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง