ท่องถึงถิ่น เที่ยวฟินวัฒนธรรม: ชุมชนไทลื้อ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ EP. 1/3

แอ๋วดินแดนเมืองเหนือล้านนา ชุมชนไทลื้อ บ้านลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
รายการที่จะพาคุณผู้ชมออกท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิต ภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ่าน 15 เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง