สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 55 : เวทนา (1)
การ์ตูนแอนิเมชัน “สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา”
นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์
ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง
สอดแทรกหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
เติมเต็มคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม
ของสังคมให้งอกงาม และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง

ติ๋ง ติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง ตอนที่ 1 เปิดแดนเมฆรุ้ง

ท่องถึงถิ่น เที่ยวฟินวัฒนธรรม: ชุมชนบ้านผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน EP. 1/3

คลิปวีดิโอสั้นเสริมสร้างองค์ความรู้การรู้เท่า ทันสื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มผู้สูงอายุ (เอ๊ะก่อนโอน)

ณ เส้นขอบฟ้า: อรุณรุ่งคุ้งกระเบน

Local Chef Juniors ตอนที่ 1 ครั้งแรกในชีวิตของน้องอาเธอร์กับราเมงหอยจุ๊บแจงสุดแซ่บ

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 25 : อกุศลมูล 3 (1)

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 66 : อาสวะ (1)

Wayang Kulit ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมาวายังกูเละ

ท่องถึงถิ่น เที่ยวฟินวัฒนธรรม: บ้านแหลมมะขาม EP. 1/3

สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา ตอนที่ 63 : อวิชชา (1)