น้องๆ Storytellers ทั้ง 3 คน อย่างน้องปุณ – น้องของขวัญ - น้องน้ำต้น จะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์ “เปิดหลังโรง เข้าใจโขนอย่างง่าย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง พ.ศ. 2548 มาบอกเล่าเรื่องราวของโขน สรุปให้เด็กๆ เข้าใจง่าย ๆ และขยับเข้ามาใกล้ชิดกับ “โขน” อัจฉริยะนาฏกรรมแห่งชนชาวสยาม ศิลปะของแผ่นดินไทย ล้ำคุณค่าจากหลังโรงสู่ความวิจิตรแห่งศาสตร์ ศิลป์ หน้าม่านโขนไทย ความภาคภูมิของพวกเราทุกคน

โครงการ “หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ Content เผยแพร่ลงบนสื่อดิจิทัล ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับโขนไทยที่มีความเข้าใจง่าย เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ สามารถเข้าถึงแก่นของการแสดงโขน ศิลปวัฒนธรรมศาสตร์และศิลป์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนาฎศิลป์ชั้นสูงซึ่งเป็นมรดกของชาติ

ตอนอื่นๆ

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 2 โขนกับพลเมืองยุค 5G

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 3 กว่าจะเป็นนักแสดงโขน

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 4 โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ฟื้นศาสตร์และศิลป์ ปลุกกระแสโขน

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 5 หัวโขนงานศิลป์แผ่นดินสยาม

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 6 หัตถศิลป์ประดิษฐ์ชุดโขน

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 7 ไหว้ครูโขน

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 8 หลังม่านโขน

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 9 โขนไทย หาดูได้ที่ไหน

หลังโรงโขนไทย พาไปดูให้รู้ ตอนที่ 10 โขนรุ่นจิ๋ว สานต่อวิถีแห่งนาฎกรรม มรดกของไทย

เนื้อหาใกล้เคียง