นวัตกรทางการสื่อสาร: มุมมองของนักสร้างสรรค์ คอนเทนต์ ต่อสังคมการสื่อสารในปัจจุบัน

นักสร้างสรรค์ คอนเทนต์ ต่อสังคมการสื่อสารในปัจจุบัน
วิทยากรโดยพี่เอ็ด 7 วิ Influencer ชื่อดังเจ้าของเพจ "พี่เอ็ด 7 วิ"

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง