ติ๋ง ติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง ตอนที่ 1 เปิดแดนเมฆรุ้ง มารู้จักกับสมาชิก “ชุมชนแดนเมฆรุ้ง” ว่าพวกเขาเป็นใคร ทำอะไร อยู่ที่ไหนกันเป็นครั้งแรก

รายการ “ติ๋ง ติ๋ง หน้าต่างสายรุ้ง” เป็นรายการที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็ก ๆ เสริมสร้างการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความเข้าใจในความแตกต่าง อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมของคนทุกคน ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเอื้อเฟื้อ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน อบอุ่นและแต้มเติมไปด้วยความรักและรอยยิ้ม ในทุก ๆ

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง