กำพร้าบัวตอง กำเนิดสองนาง
โครงการการถ่ายทอดองค์ความรู้่ละครซอพื้นบ้านล้านนา ชาดกนอกนิบาต

โดยศิลปินขับซอพื้นบ้านล้านนาอาวุโส เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ตอนอื่นๆ

เนื้อหาใกล้เคียง